پروژه شماره یک

  • اجرای بتن سخت الیافی انبار شرکت پارسیان چوب

  • جاده خاوران

در دنیای امروزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استفاده از بتن در صنعت ساختمان به عنوان اصلی ترین گزینه کفسازی به خصوص در پروژه های بزرگ صنعتی و ساختمانی، افزایش مقاومت سایشی و فرسایشی کفپوش بتنی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی جهت ارتقای کیفیت سطوح بتنی، افزایش مقاومت سایشی آن و پوشش دادن ضعف های یاد شده کفپوش بتنی، استفاده از مواد سخت کننده سطح بتن، توصیه می‌گردد.
این مواد ترکیبی است از پودری بر پایه سیمان حاوی مواد معدنی و سنگدانه های طبیعی با درجه سختی بسیار بالا نظیر سنگ آهن، سیلیسیوم کارباید، مس باره، بازالت، کراندوم، کوارتز، سیلیس، میکروفایبرها، پیگمنت‌های رنگی و سایر افزودنی‌ها که به دو روش خشکه پاش (پودری) و ملاتی همزمان با بتن ریزی بسته به نوع کاربری پروژه قابل اجرا است.

پروژه شماره دو

  • انبار شرکت گندم طلایی نوتریکا ( پچ پچ)

  • صفادشت

در دنیای امروزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استفاده از بتن در صنعت ساختمان به عنوان اصلی ترین گزینه کفسازی به خصوص در پروژه های بزرگ صنعتی و ساختمانی، افزایش مقاومت سایشی و فرسایشی کفپوش بتنی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی جهت ارتقای کیفیت سطوح بتنی، افزایش مقاومت سایشی آن و پوشش دادن ضعف های یاد شده کفپوش بتنی، استفاده از مواد سخت کننده سطح بتن، توصیه می‌گردد.
این مواد ترکیبی است از پودری بر پایه سیمان حاوی مواد معدنی و سنگدانه های طبیعی با درجه سختی بسیار بالا نظیر سنگ آهن، سیلیسیوم کارباید، مس باره، بازالت، کراندوم، کوارتز، سیلیس، میکروفایبرها، پیگمنت‌های رنگی و سایر افزودنی‌ها که به دو روش خشکه پاش (پودری) و ملاتی همزمان با بتن ریزی بسته به نوع کاربری پروژه قابل اجرا است.

پروژه شماره سه

  • محوطه پارکینگ ساختمان اداری اجرای بتن سخت الیافی

  • میدان آزادی

در دنیای امروزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استفاده از بتن در صنعت ساختمان به عنوان اصلی ترین گزینه کفسازی به خصوص در پروژه های بزرگ صنعتی و ساختمانی، افزایش مقاومت سایشی و فرسایشی کفپوش بتنی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین مواردی جهت ارتقای کیفیت سطوح بتنی، افزایش مقاومت سایشی آن و پوشش دادن ضعف های یاد شده کفپوش بتنی، استفاده از مواد سخت کننده سطح بتن، توصیه می‌گردد.
این مواد ترکیبی است از پودری بر پایه سیمان حاوی مواد معدنی و سنگدانه های طبیعی با درجه سختی بسیار بالا نظیر سنگ آهن، سیلیسیوم کارباید، مس باره، بازالت، کراندوم، کوارتز، سیلیس، میکروفایبرها، پیگمنت‌های رنگی و سایر افزودنی‌ها که به دو روش خشکه پاش (پودری) و ملاتی همزمان با بتن ریزی بسته به نوع کاربری پروژه قابل اجرا است.