پروژه شماره ده

  • پروژه اداری و تجاری رودیوم کفسازی پارکینگ طبقاتی همزمان با بتن ریزی سقف ها

  • خیابان فرشته

پس از اجرای بتن ریزی کف و تسطیح اولیه آن توسط ابزار مخصوص این کار، پودر سخت کننده بتن بر روی سطح بتن به میزان 4 تا 6 کیلوگرم در هر متر مربع بسته به نوع کاربری کفپوش به طور یکنواخت پخش شده و سپس با استفاده از دستگاه ماله پروانه‌ای سطح بتن در چندمین نوبت متوالی و منظم پرداخت می‌شود به نحوی که این پودر با غشا خارجی بتن کاملا آمیخته شود و سطحی کاملا صاف و صیقلی بدست آید.
پس از اتمام عملیات پرداخت، سطحی سخت، مقاوم در برابر سایش بدست می‌آید. این محصول پوشش دهنده از چسبندگی بالایی به بتن زیرین برخوردار است و با کاهش نفوذپذیری منجر به افزایش دوام و پایایی سطح بتنی می‌گردد.

پروژه شماره یازده

  • پروژه مسکونی اجرای کفسازی بتنی رمپ های پارکینگ

  • سهروردی شمالی

پس از اجرای بتن ریزی کف و تسطیح اولیه آن توسط ابزار مخصوص این کار، پودر سخت کننده بتن بر روی سطح بتن به میزان 4 تا 6 کیلوگرم در هر متر مربع بسته به نوع کاربری کفپوش به طور یکنواخت پخش شده و سپس با استفاده از دستگاه ماله پروانه‌ای سطح بتن در چندمین نوبت متوالی و منظم پرداخت می‌شود به نحوی که این پودر با غشا خارجی بتن کاملا آمیخته شود و سطحی کاملا صاف و صیقلی بدست آید.
پس از اتمام عملیات پرداخت، سطحی سخت، مقاوم در برابر سایش بدست می‌آید. این محصول پوشش دهنده از چسبندگی بالایی به بتن زیرین برخوردار است و با کاهش نفوذپذیری منجر به افزایش دوام و پایایی سطح بتنی می‌گردد.

پروژه شماره دوازده

  • پروژه کفسازی بتنی و کفپوش پلی یورتان محوطه دفتر مهندس فربد رسام

  • خیابان فرشته

کفپوش پلی اورتان ( پلی یورتان) یک محصول دو جزئی است که از ترکیب رزین پلی اورتان و هاردنر مخصوص آن بدست می‌آید. کفپوش پلی اورتان ضمن داشتن ویژگی و خواص عمومی کفپوش اپوکسی ( از قبیل: مقاومت سایشی و مکانیکی بالا، مقاومت شیمیایی عالی، مقاوم در برابر نفوذ آب، چسبندگی بالا و ....) دو ویژگی متمایزتر نسبت به کفپوش اپوکسی دارد.