پروژه شماره چهار

  • اجرای بتن ماله پروانه ای سقف عرشه فولادی پروژه اداری و تجاری

  • میدان رسالت

پس از اجرای بتن ریزی کف و تسطیح اولیه آن توسط ابزار مخصوص این کار، پودر سخت کننده بتن بر روی سطح بتن به میزان 4 تا 6 کیلوگرم در هر متر مربع بسته به نوع کاربری کفپوش به طور یکنواخت پخش شده و سپس با استفاده از دستگاه ماله پروانه‌ای سطح بتن در چندمین نوبت متوالی و منظم پرداخت می‌شود به نحوی که این پودر با غشا خارجی بتن کاملا آمیخته شود و سطحی کاملا صاف و صیقلی بدست آید.
پس از اتمام عملیات پرداخت، سطحی سخت، مقاوم در برابر سایش بدست می‌آید. این محصول پوشش دهنده از چسبندگی بالایی به بتن زیرین برخوردار است و با کاهش نفوذپذیری منجر به افزایش دوام و پایایی سطح بتنی می‌گردد.

پروژه شماره پنج

  • اجرای بتن ماله پروانه ای سقف دال بتنی پارکینگ پروژه مسکونی

  • خیابان بوکان ، نیاوران

پس از اجرای بتن ریزی کف و تسطیح اولیه آن توسط ابزار مخصوص این کار، پودر سخت کننده بتن بر روی سطح بتن به میزان 4 تا 6 کیلوگرم در هر متر مربع بسته به نوع کاربری کفپوش به طور یکنواخت پخش شده و سپس با استفاده از دستگاه ماله پروانه‌ای سطح بتن در چندمین نوبت متوالی و منظم پرداخت می‌شود به نحوی که این پودر با غشا خارجی بتن کاملا آمیخته شود و سطحی کاملا صاف و صیقلی بدست آید.
پس از اتمام عملیات پرداخت، سطحی سخت، مقاوم در برابر سایش بدست می‌آید. این محصول پوشش دهنده از چسبندگی بالایی به بتن زیرین برخوردار است و با کاهش نفوذپذیری منجر به افزایش دوام و پایایی سطح بتنی می‌گردد.

پروژه شماره شش

  • کفسازی رمپ های پارکینگ کارخانه نانو الوند

  • شهرک صنعتی سیمین دشت

پس از اجرای بتن ریزی کف و تسطیح اولیه آن توسط ابزار مخصوص این کار، پودر سخت کننده بتن بر روی سطح بتن به میزان 4 تا 6 کیلوگرم در هر متر مربع بسته به نوع کاربری کفپوش به طور یکنواخت پخش شده و سپس با استفاده از دستگاه ماله پروانه‌ای سطح بتن در چندمین نوبت متوالی و منظم پرداخت می‌شود به نحوی که این پودر با غشا خارجی بتن کاملا آمیخته شود و سطحی کاملا صاف و صیقلی بدست آید.
پس از اتمام عملیات پرداخت، سطحی سخت، مقاوم در برابر سایش بدست می‌آید. این محصول پوشش دهنده از چسبندگی بالایی به بتن زیرین برخوردار است و با کاهش نفوذپذیری منجر به افزایش دوام و پایایی سطح بتنی می‌گردد.