پروژه شماره شانزده

  • پروژه آپارتمان مسکونی اجرای کفپوش اپوکسی واحد مسکونی

  • گلشهر کرج

کفپوش اپوکسی یک نوع رزین دو جزئی است که از واکنش رزین پلی پوکساید با هاردنر پلی آمین یا پلی آمید بدست می‌آید. این کفپوش دارای ویژگی هایی نظیر مقاومت شیمیایی عالی در برابر مواد اسیدی و قلیایی، حلال‌ها، روغن‌های صنعتی و چربی‌ها و آلودگی‌ها می‌باشد و نیز مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت می‌باشد و با توجه به چسبندگی بسیار بالای آن به سطوح بتنی، این کفپوش با توجه به ویژگی‌های فوق الذکر، یکی از پرکاربردترین پوشش‌ها جهت محافظت و جلوگیری از سایش و آسیب پذیری انواع کف‌های بتنی، صنعتی و ساختمانی می‌باشد.

پروژه شماره هفده

  • استدیو برنامه خانواده یک ( شبکه یک سیما )و برنامه اکسیر(شبکه سه سیما) اجرای کفپوش اپوکسی استدیو

  • لوکیشن پارک سرخه حصار

کفپوش اپوکسی یک نوع رزین دو جزئی است که از واکنش رزین پلی پوکساید با هاردنر پلی آمین یا پلی آمید بدست می‌آید. این کفپوش دارای ویژگی هایی نظیر مقاومت شیمیایی عالی در برابر مواد اسیدی و قلیایی، حلال‌ها، روغن‌های صنعتی و چربی‌ها و آلودگی‌ها می‌باشد و نیز مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت می‌باشد و با توجه به چسبندگی بسیار بالای آن به سطوح بتنی، این کفپوش با توجه به ویژگی‌های فوق الذکر، یکی از پرکاربردترین پوشش‌ها جهت محافظت و جلوگیری از سایش و آسیب پذیری انواع کف‌های بتنی، صنعتی و ساختمانی می‌باشد.

پروژه شماره هجده

  • پروژه کارخانه الکترود سازی آما اجرای کفپوش اپوکسی ضد اسید حوضچه پساب الکترود سازی

  • جاده مخصوص کرج

کفپوش اپوکسی یک نوع رزین دو جزئی است که از واکنش رزین پلی پوکساید با هاردنر پلی آمین یا پلی آمید بدست می‌آید. این کفپوش دارای ویژگی هایی نظیر مقاومت شیمیایی عالی در برابر مواد اسیدی و قلیایی، حلال‌ها، روغن‌های صنعتی و چربی‌ها و آلودگی‌ها می‌باشد و نیز مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت می‌باشد و با توجه به چسبندگی بسیار بالای آن به سطوح بتنی، این کفپوش با توجه به ویژگی‌های فوق الذکر، یکی از پرکاربردترین پوشش‌ها جهت محافظت و جلوگیری از سایش و آسیب پذیری انواع کف‌های بتنی، صنعتی و ساختمانی می‌باشد.