فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی

افزایش دهنده قوی اسلامپ و کارایی بتن با قابلیت حفظ اسلامپ

وزن مخصوص 0.02±1.02 گرم بر سانتی متر مکعب
توانایی انحلال در آب
رنگ عسلی روشن
حالت فیزیکی مایع
بسته بندی گالن 20 کیلوگرمی
شرایط نگهداری دور از رطوبت ، یخبندان و گرما

طریقه مصرف:
این محصول به میزان 0.3 الی 0.8 درصد وزن سیمان مصرفی در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا پای کار در تراک میکسر اضافه میگردد.
به مدت 4 الی 6 دقیقه عمل میکس ادامه یافته تا مواد به طور یکنواخت در بتن پخش گردیده و بتنی هموژن به عمل آید. اسلامپ بتن در پای کار و قبل از افزودن مواد ، ترجیحأ 7 یا 8 باشد.