ضدیخ بتن مسلح ویژه

ضدیخ بدون کلراید با ترکیبات نیتروژنی شتاب دهنده هیدراتاسیون ، کاهش دهنده دمای انجماد ،افزایش دهنده مقاومت بتن در سنین اولیه

وزن مخصوص 0.05±1.2 گرم بر سانتی متر مکعب
توانایی انحلال در آب
رنگ بیرنگ
حالت فیزیکی مایع
بسته بندی گالن 20 کیلوگرمی
شرایط نگهداری دور از رطوبت ، یخبندان و گرما

طریقه مصرف: این محصول به میزان 1 الی 3 درصد وزن سیمان مصرفی در پای کار در تراک میکسر اضافه میگردد. به مدت 4 الی 6 دقیقه عمل میکس ادامه یافته تا مواد به طور یکنواخت در بتن پخش گردیده و بتنی هموژن به عمل آید. توصیه میگردد برای کاهش میزان آب اضافی در بتن و ریسک یخ زدگی ، از مقداری فوق روان کننده در کنار این محصول استفاده گردد. اسلامپ بتن در پای کار و قبل از افزودن مواد ، ترجیحأ 7 یا 8 باشد.