الیاف سنتتیک سازه ای پلیمری

الیاف سنتتیک سازه ای پلیمری جایگزین شبکه مش میلگرد در کفسازی بتنی
افزایش دهنده مقاومت کششی و کاهش دهنده ترک انقباضی بتن

وزن مخصوص 0.91±0.02 گرم بر سانتی متر مکعب
سطح پوشش حدود 450 مگاپاسکال
رنگ سفید
حالت فیزیکی الیاف پلیمری آجدار با کات 40 میلیمتر
بسته بندی کیسه 10 کیلوگرمی
شرایط نگهداری دور از رطوبت ، یخبندان و گرما

طریقه مصرف: این محصول به میزان 0.5 الی 3 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن ، در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا پای کار در تراک میکسر اضافه میگردد.
به مدت 4 الی 6 دقیقه عمل میکس ادامه یافته تا مواد به طور یکنواخت در بتن پخش گردیده و بتنی هموژن به عمل آید.
در پروژه های کفسازی و جهت جایگزینی شبکه مش میلگرد ،مقدار مصرف الیاف بین 1 الی 2 کیلوگرم در هر متر مکعب بتن توصیه می گردد.
اسلامپ بتن در پای کار و قبل از افزودن مواد ، ترجیحأ 7 یا 8 باشد و استفاده از انواع فوق روان کننده های بتن در کنار این محصول توصیه میگردد.